درباره مااساس ظهور ارزهای داده محور نظیر بیت کوین یا پولهای دیجیتال مثل پرفکت مانی و یا کارتهای شارژ و ووچرهایی نظیر شارژ آپلود ماتریکس به تجربه گروهی متخصصان در بخشهای بانکداری و بیزنسهای استارت آپ و نوپا و نیز گروه مشاوران حقوقی باز میگردد که به دنبال راهکارهای نوینی برای انجام معاملات و تجارت و پرداخت هزینه ها بودند که بتواند علاوه بر سرعت انجام تراکنشها امنیت و دقت تراکنشهای بالا را تضمین کند.از همین رو اقتصاد دانان و تیمی ازبرنامه نویسان شایسته در صنعت سرمایه داری الکترونیکی با تحلیل طریقی که بشر از آغاز اولین ساخت سکه پول تا بنگاه های مالی امروز در اینترنت عبور کرده بود، به توسعه و ساخت ارزهای داده محور نظیر بیت کوین و یا پولهای دیجیتال نظیر پرفکت مانی و یا کارت شارژ آپلود ماتریکس و نظایر آن دست یافتند. تحقیقات بیشماری ثابت کرده است که این روشهای پرداخت و شارژ در ترکیب فرایند امنیتی چند سطحی با سادگی و راحتی استفاده از سیستم به موفقیت رسیده اند.